Mysskin

Cinema

மிஸ்கினும் விஜயும் சேர்ந்தால் படத்தில் விஜயின் ரோல் இதுதானாம் அதிரடியாக சொன்ன மிஸ்கின்!!

தமிழ் சினிமாவில் பல படங்கள் மக்களை கவர்ந்து இருக்கு.. அந்த மாதிரி கதை அமைவது இயக்குனர் கையில்தா இருக்குனு சொல்லலாம்.. அந்த மாதிரி கதைக்கு முக்கியத்துவம் குடுக்கும்

Read More

Follow Us

Subscribe us on Youtube